Terug naar de kennisbank

Energetische optimalisatie van drukverhogingsinstallaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Innovatieve en mondiaal opererende systeemfabrikanten zijn continu bezig met het verfijnen van algemeen toegepaste formules en aannames. Zo ook bij het calculeren, dimensioneren en selecteren van het type drukverhogingsinstallaties voor hedendaagse gebouwen. Energiebesparing is al langere tijd een veelbesproken thema. Maar wat vaak ontbreekt is de gecalculeerde onderbouwing. Voor gebouwenbeheerders is het belangrijk om te weten of het specifiek in hun gebouw rendabel is om te investeren in nieuwe energiezuinige installaties.

Tot op heden zijn er geen getoetste manieren om de operationele kosten van drukverhogers vooraf te bepalen, laat staan een installatie te selecteren met de laagst verwachte LCC. Onder LCC (life cycle costs) worden de initiële investering, de jaarlijkse energiekosten en jaarlijkse onderhoudskosten verstaan. De investeringskosten voor drukverhogingsinstallaties zijn bekend. Deze installaties vereisen jaarlijks onderhoud waarmee de jaarlijkse onderhoudskosten, door middel van vooraf afgesloten onderhoudscontracten, ook goed te prognosticeren zijn. De energiekosten, die een aanzienlijk aandeel van de totale LCC vormen, blijken niet eenvoudig te benaderen. Indien de LCC van een installatie bekend is, kan worden bepaald wanneer een meerinvestering wordt terugverdiend.

Auteur: R. (Ruben) Boekel, Energy Consultant, Wilo

Lees meer in de PDF