Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het gasverbruik van woningen vertoont de laatste jaren een dalende trend. Er zijn inmiddels woningen die volstaan met een gasverbruik van totaal 750 m3 per jaar. Voor verwarming wordt 400 m3 gas gebruikt en voor het bereiden van warmtapwater 350 m3. Het bereiden van warmtapwater is verantwoordelijk voor bijna 50 % van het gasverbruik! De regering streeft naar een verlaging van de EPC voor woningen van 0,8 naar 0,4. Er wordt zelfs over een EPC van 0 gesproken: de energieneutrale woning. Het belang van een efficiënter gebruik van drinkwater en warmtapwater neemt toe. De consument wil echter meer (warm)watercomfort. Kan dat samengaan? In opdracht van de TVVL en UNETO-VNI is een voorstudie verricht naar “Wateren energiebesparing bij leidingwaterinstallaties”. De bevindingen zijn door de rapporteur M. van Bruggen van De Energiemanager vastgelegd in de rapportage ST-20. Het onderstaande belicht een aantal van de maatregelen die in de rapportage worden genoemd om water en energie te besparen zonder noemenswaardige negatieve effecten voor het comfort.

In 2005 werd in Nederland in totaal 1.087 miljoen m3 drinkwater gebruikt waarvan voor huishoudelijk gebruik 714 miljoen m3. Het overige gebruik was voor de zakelijke markt, deels voor sanitaire voorzieningen en deels voor processen. Het huishoudelijke drinkwatergebruik is naar toepassing gegeven in figuur 1. Duidelijk is te zien dat douche, closetspoeling en wasmachine gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 80 % van het gebruik en dat bij die drie toestellen de grootste besparingen zijn te realiseren. In kantoren wordt het overgrote deel van het water gebruikt voor de closetspoeling en een klein deel in pantry’s en bij wastafels. Het totale watergebruik door huishoudens vertoont een licht dalende trend. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van closetspoeling en wasmachine. Het watergebruik voor douchen vertoont een stijgende trend, zowel de frequentie als gebruiksduur is toegenomen. De verwachting is dat deze trend nog verder zal doorzetten, zodat op den duur ook het totale watergebruik per persoon zal stijgen. Met een penetratiegraad van 52 % van de waterbesparende douchekop en een penetratiegraad van 70 % van het closet met spoelonderbreking of spoelkeuze zijn de belangrijkste waterbesparende maatregelen al goed vertegenwoordigd. Ook het watergebruik van de wasmachine daalt: beschikten consumenten in 2001 nog over een machine die gemiddeld 80 liter per wasbeurt gebruikte, nu is dat gemiddeld 64 liter.

Auteurs: W.G. van der Schee, Wolter & Dros te Amersfoort en W.J.H. Scheffer, UNETO-VNI te Zoetermeer
Lees meer in de PDF