Terug naar de kennisbank

Effectiviteit balansventilatie in woningbouw

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Twee belangrijke prestatie-indicatoren voor de effectiviteit van een ventilatiesysteem zijn de ventilatiecapaciteit en de ventilatie-efficiëntie. De ventilatiecapaciteit wordt in principe bij de initiële inregeling bepaald, maar kan gedurende de gebruiksfase nog sterk beïnvloed worden door bijvoorbeeld de gebruikers. Ventilatie-efficiëntie is de efficiëntie waarmee vers toegevoerde ventilatielucht een ruimte doorspoelt. Onderzocht is of deze twee aspecten in de praktijk een potentieel probleem zijn bij balansventilatie in de woningbouw.
 

De steeds geringere mate van luchtdoorlatendheid van de woningschil vergroot het belang van effectieve woningventilatie. Daarnaast vergroot de trend van duurzaam en energiezuinig bouwen het belang van energiezuinige ventilatiesystemen. Figuur 1 Links: foto voorgevel proefwoningen en ventilatieunit; Rechts: plattegrond van de begane grondIn dit licht is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van balansventilatiesystemen in de woningbouw [1]. Hiervoor zijn metingen verricht in twee gerenoveerde ‘proef’woningen in de wijk De Kroeven in Roosendaal, die als onderdeel van het project H.E.E.R. (Hoog Energie Efficinte Renovatie) zijn gerenoveerd tot het niveau van een passiefhuis. Tevens zijn metingen verricht in het laboratorium van de Unit Building Physics and Systems (BPS) van de Technische Universiteit Eindhoven.
 

Auteurs: Ir. W.M.P. (Jeffry) van der Pluijm, LBP|SIGHT; ir. G. (Gert) Boxem, dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans, prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF