Terug naar de kennisbank

Een verkenning van de rol van waterstof in Nederland

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De energietransitie zorgt voor een forse verbouwing van de gebouwde omgeving. Dit artikel verkent de rol van waterstof in de energievoorziening van de gebouwde omgeving en andere sectoren. Denk aan de verduurzaming van ruimteverwarming, transport en logistiek en de elektriciteitsvoorziening. Daarbij wordt de rol van waterstof eerst in een breder perspectief geplaatst en vragen belicht als: Waar is waterstof zeker nodig en is er wel genoeg waterstof?

 

Auteur: Ir. C.G.J. (Casper) Hügel, adviseur duurzame energiesystemen Witteveen+Bos | TVVL Magazine Nr. 4 2023