Terug naar de kennisbank

Een verkenning naar binnenklimaatrichtlijnen voor de langdurige zorg

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

We zijn al enige tijd bekend met de programma’s van eisen (PvE) voor kantoren en scholen [1,2]. Recent is daar ook
het PvE Gezonde Woningen aan toegevoegd {3 ]. Het doel van deze PvE’s is om uiteindelijk een beter binnenmilieu te realiseren die de gezondheid en de activiteiten in die gebouwen ondersteunt. Echter, er zijn natuurlijk meer gebouwen waarvoor meer onderbouwde richtlijnen ten aanzien van het binnenklimaat wenselijk zouden zijn. Een belangrijke groep van dergelijke gebouwen is de huisvesting voor de langdurige zorg. Dit kan zowel de ouderenzorg betreffen als alle andere vormen van langdurige zorg die wij in Nederland kennen en waarvoor huisvesting noodzakelijk is.

Het probleem bij dergelijke huisvesting is dat we in dat geval te maken hebben met een hele diverse groep van bewoners. Het zijn niet meer alleen gezonde Uong) volwassen mensen. De groep op basis waarvan bestaande normen en richtlijnen in het algemeen zijn afgeleid. Bij bijvoorbeeld ouderen is er sprake van een risico op mentaal en fysiologisch functieverlies als gevolg van de biologische veroudering. Echter, het is onduidelijk of, en in welke mate dit effect heeft op te stellen eisen aan het binnenklimaat, en indien dit het geval is, welke condities dan de voorkeur zouden hebben.