Terug naar de kennisbank

Een terugblik op simulatie van gebouwprestaties

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Toen ik een tiener was, zijn we in Nederland overgestapt van kolen en stadsgas naar aardgas. Dit leidde tot meer thermisch comfort in woningen, maar het resulteerde ook in een hoger verbruik van fossiele brandstoffen. Er ontstonden echter al snel zorgen over het milieu en de behoefte aan energiebesparing, ingegeven door gebeurtenissen zoals de energiecrisis van 1973 en de noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit was voor mij en veel andere onderzoekers de belangrijkste motivatie om me te concentreren
op het verbeteren van gebouwprestaties en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen.

Uiteraard is energiegebruik slechts een middel is om het echte doel van een gebouw te bereiken: beschermen tegen invloeden van buitenaf en zorgen voor een comfortabel en gezond binnenmilieu. Naarmate het bewustzijn van gezondheid en welzijn toeneemt, is er een groeiende verschuiving naar het prioriteren van de kwaliteit van het binnenmilieu in plaats van alleen energie-gerelateerde prestaties.

 

TVVL Magazine Nr. 5 2023