Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change: een netwerk van duizenden wetenschappers dat onder auspicin van de VN eens in de vijf jaar een inventarisatie maakt van de stand van zaken op het gebied van de klimaatwetenschappen) wordt de opwarming van de aarde grotendeels veroorzaakt door menselijk toedoen, in het bijzonder door de uitstoot van CO2 als gevolg van het opstoken van fossiele brandstoffen. Maar dat is niet onomstotelijk bewezen. De zogenoemde klimaatsceptici, waartoe ik mijzelf reken, achten het zelfs zeer onwaarschijnlijk. Volgens hen heeft de geringe opwarming die de laatste 150 jaar heeft plaatsgevonden   zon 0,7 C  vermoedelijk vooral natuurlijke oorzaken. Dat alles neemt niet weg dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering tot dogma is verheven. 

Wat zijn de feiten? Weliswaar is sinds het begin van de temperatuurmetingen met thermometers, zon 150 jaar geleden, de gemiddelde wereldtemperatuur met ongeveer 0,7 C gestegen, maar die stijging was onregelmatig. Van 1860  1940 ging de temperatuur omhoog, daarna vond afkoeling plaats tot 1975, en vervolgens weer een stijging. En in strijd met alle doemverhalen over de versnelling van de opwarming van de aarde, is er over de afgelopen jaren geen temperatuurstijging meer geconstateerd. Sinds het hoogtepunt in februari 1998 is volgens de (meest nauwkeurige) satellietmetingen de gemiddelde wereldtemperatuur met ongeveer 0,4 C gedaald. Vervolgens lijkt de temperatuur zich te hebben gestabiliseerd. Er is dus geen alarmerende stijging, zoals de klimaatmodellen ons willen doen geloven.

Auteur(s): H. Labohm

Lees meer in de PDF