Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Capaciteit reduceert vermogen, e-gebruik en onderhoud

Capaciteit reduceert het additioneel te installeren koel- en verwarmingsvermogen. Dit resulteert in besparingen op energie en exploitatielasten. Thermisch autarkische leefzones zijn alleen met massa realiseerbaar. Het betreft een principile discussie, die beslecht wordt door wiskundige bewijsvoering met een eenvoudig dynamisch model aan de hand van een Autarkische caravan. De consequenties van het bewijs zijn verstrekkend. Numerieke simulatiemodellen en meetdata moeten in overeenstemming zijn met het formele bewijs. De wiskundige deductie leidt tot standaardisatie van de gebouwde omgeving. Het Klimagerechtes dimensioneren (zie kader) zal telkens weer leiden tot dezelfde ontwerpbeslissingen, waardoor de wetten van de architectonische esthetica ondergeschikt worden gemaakt aan betaalbare duurzaamheid door klimaattechnici.

Waarom zijn naast simulatiemodellen en metingen nog analytische vergelijkingen noodzakelijk? In tegenstelling tot numerieke berekeningen en metingen geven analytische formules de samenhang der dingen logisch weer, zodat het beschouwde systeem kan worden geoptimaliseerd. Analytische vergelijkingen fungeren verder als richting wijzend voor meet en berekeningsuitkomsten, zeker in het geval van niet gevalideerde modellen. Ten slotte leiden analytische vergelijkingen tot eenduidige architectonische en werktuigbouwkundige ontwerpbeslissingen zonder uitgebreide filosofische voor en nabeschouwingen. Voor de wiskundig georinteerde lezer wordt het formele bewijs in kader 1 op de TVVLwebsite geleverd en de formuletekens beschreven. Kader 2 op website, met concrete berekeningen, is bedoeld voor de meer praktisch georinteerde lezer.

Auteur(s): Ir. A.H.H. (Harry) Schmitz, technisch directeur Autarkis bv

Lees meer in de PDF