Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Voor alle in het Europese Parlement vertegenwoordigde landen zijn in de afgelopen jaren tal van richtlijnen vastgelegd met als doel het energiegebruik en de milieubelasting te beperken. Eisen voor de uitvoering zijn opgenomen in een aantal verordeningen. In een Energie Label Richtlijn zijn algemene eisen vastgelegd om de richtlijnen zichtbaar te maken op producten. Van toepassing is ook een verordening voor de vermelding van het energiegebruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten. Het doel hiervan is om de efficintste producten te promoten door middel van informatie-eisen voor zowel lichtbronnen als hun verpakking. Alle richtlijnen en verordeningen zijn primair bedoeld voor fabrikanten en importeurs maar eveneens belangrijk voor leveranciers, ontwerpers, adviseurs en gebruikers. Niet alleen vanwege de eisen maar ook vanwege de gevolgen hiervan voor beschikbaarheid, toepassingsmogelijkheden en remplace.

In het Europese Kaderprogramma is de basis voor de richtlijnen opgenomen in:ErP ( Energy Related Product) Richtlijn 2009/125/EG betreffende de totstandkoming van een kader voor het vastleggen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde productenDeze vervangt de Richtlijnen 2005/32/EG en 2008/28/EG. Eisen voor de uitvoering zijn opgenomen in een aantal verordeningen. Het doel van Richtlijn 2009/125/EG is om een kader te scheppen voor de vaststelling van de Gemeenschap betreffende voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, om het vrije verkeer van die producten in de interne markt te garanderen. De richtlijn voorziet in de vaststelling van voorschriften waaraan energiegerelateerde producten, die onder uitvoeringsmaatregelen vallen, moeten voldoen om op de markt te kunnen worden gentroduceerd en/of in gebruik kunnen worden genomen. De opzet is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling door energieefficintie, verbetering van de milieubescherming en tegelijkertijd vergroting van de zekerheid van energievoorziening.De parameters voor het ecologisch ontwerp van producten zijn vastgelegd in bijlage I van de richtlijn en betreffen:  selectie en gebruik van grondstoffen;  fabricage;  verpakking, transport en distributie;  installatie en onderhoud;  gebruik;   einde van de levensduur (toestand van een product dat aan het einde van zijn eerste gebruiksmogelijkheid is gekomen tot aan zijn definitieve verwijdering).Om het ecologisch ontwerp ook op producten zichtbaar te maken, zijn binnen dit programma algemene eisen vastgelegd in de Energie Label Richtlijn 2010/30/EU. In aanvulling hierop is van toepassing:Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energieefficintie, tot wijziging 

Auteur(s): Ing. R. (Rienk) Visser

Lees meer in de PDF