Terug naar de kennisbank

Echt gebruiksvriendelijke software komt eraan

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Het project GB4 Gebruikersgerichte software is in het leven geroepen omdat de praktijk uitwijst dat de potentie van gebouwbeheersystemen slecht wordt benut en de implementatie ervan niet aansluit op de behoeften van degenen die ermee (moeten) werken. Het gevolg is dat doorsnee gebruikers niet ten volle gebruik maken van een gebouwbeheersysteem (GBS) en dat slechts een beperkte groep goed opgeleide specialisten een GBS volledig gebruikt. De opkomst van disciplines als asset management en de noodzaak om kosten en investeringen te verantwoorden maakt dat de behoefte aan informatie bij een steeds groter wordende groep personen steeds sterker aanwezig is. Vaak betreft dit meta-informatie: geen rechtstreeks gemeten temperaturen en energiegebruiken, maar prestatiegegevens op een hoger abstractieniveau. Duurzaam beheer en onderhoud en prestatieborging van technische installaties is beter uit te voeren als het GBS hierop is ingericht en de tussenkomst van Excel-draaitabellen daardoor overbodig is. Dit artikel is een tussenrapportage van het TVVL-project GB4: Gebruikersgerichte GBS-software.

Doelstelling van het project GB4 is: welke eisen (PvE) kunnen aan een GBS worden gesteld zodat de software echt gebruikersvriendelijker ingericht kan worden en gezochte informatie snel en op een eenvoudige manier uit de grote hoeveelheid opgeslagen data gedestilleerd en helder gepresenteerd kan worden? Het resultaat van dit project beoogt een publicatie zijn die door opdrachtgevers, hun adviesbureaus, de verwerkende industrie en fabrikanten wordt gezien als de facto standaard.

Auteur(s): G. (Goffe) Schat, Columbus Development, J. (Joep) van der Velden, Kropman Installatietechniek B.V., J. (Jan) Kerdel, Kerdl Business Development

Lees verder in PDF.