Terug naar de kennisbank

Earth, Wind & Fire – Natuurlijke Airconditioning (2)

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Onderzoeksresultaten

Het Earth, Wind & Fire-concept voor natuurlijke airconditioning biedt meer zekerheid voor het realiseren van energieneutrale kantoorgebouwen dan mogelijk zou zijn door verbetering van bestaande technieken. Het concept maakt gebruik van de omgevingsenergie van aardmassa, wind en zon. In deel 1 worden de onderzoeksdoelen en -methoden van dit concept besproken (zie elders in deze uitgave). Dit deel 2 geeft een kort overzicht van de onderzoeksresultaten. De volledige resultaten van de basale en gedetailleerde modellen, de simulaties, de metingen in de fysieke modellen en het validatieproces zijn opgenomen in het proefschrift van de auteur [1]. 
Aan de windzijde wordt met behulp van dakoverstekken (1) ventilatielucht opgevangen en via de overdrukruimte (4) aan de Klimaatcascade (5) toegevoerd. De grootte van de stuwdruk wordt bepaald door de plaatselijke windsnelheid en de winddrukcofficint op het betreffende geveldeel. In de windtunnel is een winddrukcofficint cofficint gemeten van 0,8. Dit betekent bijvoorbeeld dat in de overdrukruimte van een 25 m hoog gebouw in een stedelijke omgeving bij een matige wind van 4 Beaufort, windsnelheid 5,5 tot 7,9 m.s1, gemiddeld een positieve druk wordt opgebouwd van 20 Pa. Bij een vrij krachtige wind van 5 Beaufort, windsnelheid 8,0 tot 10,7 m.s1, loopt deze druk op tot 40 Pa. Voor een natuurlijk ventilatiesysteem zijn dit aanzienlijke waarden.
Auteur: Dr.ing. B. (Ben) Bronsema

Lees verder in PDF.