Terug naar de kennisbank

Earth, Wind & Fire - natuurlijke airconditioning (1)

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Onderzoeksdoelen en -methoden

Het Earth, Wind & Fire-concept voor natuurlijke airconditioning biedt meer zekerheid voor het realiseren van energieneutrale kantoorgebouwen dan mogelijk zou zijn door verbetering van bestaande technieken. Het concept maakt gebruik van de omgevingsenergie van aardmassa, wind en zon. Enerzijds wordt deze energie passief gebruikt voor het realiseren van een natuurlijke airconditioning, waarbij de gewenste luchtstromingen tot stand komen onder invloed van thermisch gedreven drukverschillen. Anderzijds worden zon en wind benut voor actieve energieopwekking, waardoor een gebouw in principe energieneutraal kan worden. Een dergelijk gebouw kan worden beschouwd als klimaatmachine, geactiveerd door zwaartekracht, wind en zon. 

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een belangrijke opdracht voor de bouwsector. De formele doelstelling binnen de EU, aangegeven in de EPBD Recast is (Directive 2010/31/EU):As of 31 December 2020 new buildings in the EU will have to consume nearly zero energy Nearly zeroenergy building means a building that has a very high energy performance… The nearly zero, or very low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable sources, including energy from renewable sources produced on site or nearby. Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke nearly zeroenergy buildings (in Rehvajargon nZEB) kunnen worden gerealiseerd door verbeterde bouw en installatietechnieken. Zorgwekkende scenarios bij de reductie van het energiegebruik zijn het verlagen van de ventilatiecapaciteit en/of het vermijden van klimaatregeling door alleen natuurlijke ventilatie toe te passen. Deze scenarios staan ook op gespannen voet met de EPBD, die eveneens stelt dat: requirements shall take into account not just the energy performance but also general indoor climate conditions, in order to avoid possible negative effects such as inadequate ventilation measures should take into account climatic and local conditions as well as indoor climate environment and cost effectiveness.

Auteur(s): Dr.ing. B. (Ben) Bronsema, Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde, afdeling Architectural Engineering + TechnologySamenvatting van het gelijknamige proefschrift dat op 7 juni jl. door de auteur is verdedigd. Dit is een bewerkte vertaling van het artikel dat is gepresenteerd op Clima 0

Lees verder in PDF.