Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Faaldiagnose voor afgiftesystemen.

Dit artikel presenteert de vondst van een nieuwe constante die het gedrag van watergevoerde vloervelden karakteriseert bij een constant debiet. De nieuwe parameter betreft een temperatuurrendement. Het rendement kan gebruikt worden als faaldiagnoseparameter voor het functioneren van de vloervelden. Waarden van het temperatuurrendement die sterk afwijken, corresponderen met faalgedrag, zo blijkt uit de gepresenteerde casus. De systematiek biedt perspectief voor geautomatiseerde faaldiagnose (e-Detective). De resultaten zijn geboekt binnen het RAAK PRO project Installaties 2020 (tevens Impuls project TVVL).

In het project RAAK PRO Installaties 2020 wordt hard gewerkt aan tools om installaties beter te laten functioneren, met als doel de beoogde energieprestatie en comfortprestatie waar te maken [1]. In het werkpakket 2 worden nieuwe diagnosesystemen ontwikkeld om het falen van installaties op te sporen. Er werkt een breed consortium aan dit project [1]. Het consortium wordt geleid door het Lectoraat Energie en de Gebouwde omgeving van de Haagse Hogeschool. TVVL is betrokken als één van de vertegenwoordigers van de beroepspraktijk (Impuls-project). Het project wordt gesubsidieerd door een Raak-PRO-subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). DWA heeft zich als één van de marktpartijen gericht op onderzoek naar afgiftesystemen. Dit artikel geeft een verslag van een zoektocht naar het succes van een nieuwe faaldiagnoseparameter. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van faaldiagnoseparameters die gericht en geautomatiseerd faalgedrag van installaties kunnen aanwijzen (e-Detective). Het startpunt is genomen bij betonkernactivering, maar het concept is ook getest voor vloerverwarming/ koeling.

Auteur: Dr.ir. C.J. (Kees) Wisse, DWA

Lees meer in de PDF