Terug naar de kennisbank

Duurzame warmte, stiefkind of glansrol in energietransitie?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De opinie van… Riksta Zwart 

Je kan geen krant of vakblad openen, geen aankondiging van een congres of een symposium lezen of men heeft het over de transitie in de energiewereld. Wie doen er mee op de weg van fossiel naar volledig duurzame bronnen? En onder welke voorwaarden? Dit anticiperen op de transitie van energie betreft 90% van de tijd elektriciteit, de bronnen van duurzame elektriciteit en de beperkingen ervan. Er is veel te weinig anticiperend vermogen en gezamenlijke actie bij potentieel belangrijke partijen voor duurzame warmte, terwijl warmte. naast de aandacht voor besparing en duurzaam opgewekte elektriciteit. van wezenlijk belang is om de gestelde doelen te halen. Als je alleen al naar het energiegebruik van huishoudens kijkt vervult warmte (ruimtewarming en warm tapwater) de hoofdrol ten opzichte van elektriciteit.

Minister Kamp van Economische Zaken gaf in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat duurzame warmte erg belangrijk is om het doel voor 2020 te behalen. Tevens moeten uiterlijk 31 december 2015 de lidstaten van de EU een uitgebreide beoordeling gereed hebben van het potentieel voor warmte/krachtkoppeling en stadsverwarming en koeling. Deze eis staat in de nieuwe EED (Energy Efficiency Directive) die door het Europees Parlement is aangenomen. Op basis van de EED kunnen lidstaten niet alleen aan centrales eisen stellen voor het nuttig gebruiken van restwarmte, maar ook aan de industrie bij nieuwbouw en renovatie. Verder moeten de lidstaten met hun eigen gebouwen een voorbeeld geven bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. Ook aansluiting op een warmte en/of koudenet valt hier onder. 

Auteur(s): Riksta Zwart

Lees meer in de PDF