Terug naar de kennisbank

Duurzame verlichting in onderwijsinstellingen

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De praktijk toont aan dat de verlichting in bestaande schoolgebouwen in het algemeen al zeer duurzaam lijkt te zijn. Immer bestaande verlichtingsinstallaties, ook al voldoen ze allang niet meer aan de huidige eisen van de tijd, worden zo lang mogelijk in gebruik gehouden.  Dit ondanks het feit dat door allerlei maatschappelijke veranderingen en nieuwe inzichten op het gebied van goede verlichting en vooral het belang van energiezuinige verlichting in de afgelopen decennia regelmatig in de belangstelling is geweest. Al die tijd bood de markt in principe steeds voldoende technische  middelen en mogelijkheden om dit te realiseren. Vooral de wens voor beperking van het energiegebruik is in de afgelopen jaren alleen nog maar verder toegenomen. Dit geldt uiteraard ook voor de verlichting voor scholen. Beperking van de CO2-uitstoot en toepassing van leds lijken volgens het door de overheid ingestelde Task force belangrijke uitgangspunten om dit in de toekomst te kunnen realiseren. Aan de andere kant is door onderzoek naar voren gekomen dat op bepaalde tijden van de dag meer licht nodig is dan tot nu toe algemeen gebruikelijk is voor binnenverlichting, om zo een betere stimulans voor het bioritme te creren en daarmee het welzijn te bevorderen. Maar om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken moet dus naar zeer creatieve mogelijkheden worden gezocht om beperking van het energiegebruik en duurzame verlichting toch mogelijk te blijven maken. Maar dan moet er nog wel heel wat gebeuren.

EISEN VOOR DE VERLICHTING IN ONDERWIJSINSTELLINGEN Zowel leerlingen als ook onder wijzend personeel is gebaat bij goede verlichting. En dat is van toepassing voor de bijna vier miljoen mensen in Nederland, die regulier onderwijs volgen of doceren op de basisscholen, scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs, hoge scholen en universiteiten.

Auteur(s): ing. R. Visser PLDA

Lees meer in de PDF