Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een analyse van kansen en belemmeringen

Onder druk van een veranderende wereld en forse economische terugval, neemt de roep om duurzame innovatie in de bouwsector toe. Dit vraagt om nieuwe organisatiestructuren, aangepaste regelgeving, opkomende markten, etc. Bedrijven en overheden zullen samen een netwerk moeten opbouwen dat duurzame innovatie faciliteert en versnelt. Alleen zo krijgen opkomende innovaties de kans om de bouwsector ingrijpend te veranderen. Een Innovatie Systeem Analyse (ISA) van de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van Bouw Informatie Modellen (BIM) geeft inzicht in de kansen en belemmeringen.

INLEIDING Er is momenteel sprake van een economische crisis, financile crisis en duurzaamheidcrisis. Deze aanhoudende situatie stelt onze samenleving voor belangrijke uitdagingen. De bouwsector is hierin geen uitzondering. Er zullen structurele veranderingen moeten plaatsvinden om problemen het hoofd te bieden en nieuwe kansen te creren.In dit geval is er een noodzaak tot transitie. Een transitie is een structurele maatschappelijke verandering, die het resultaat is van verschillende ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, technologie en instituties. Daarbij kunnen verschillende ontwikkelingen op elkaar inspelen en elkaar ook versterken. In het verleden hebben zich al vele transities voorgedaan. Denk aan de opkomst van de auto, die geweldige veranderingen met zich mee bracht in gedrag van mensen en inrichting van het stedelijk gebied. Of denk aan de vervanging van kolen door olie en gas als dominante energiedragers. Dit was een verandering op mondiale schaal, die de verhoudingen tussen staten ingrijpend heeft benvloed. Aan . de basis van dergelijke systeemveranderingen ligt innovatie.

Auteur(s): Dr. R. (Roald) Suurs, TNO; drs. E. (Edgar) van Niekerk, D BluePrint; ing. C. (Carin) van Barreveld, D BluePrint; ir. M. (Michael) Urlings, LSWA architecten

Lees meer in de PDF