Terug naar de kennisbank

“Duurzaamheidsindicator is nodig voor berekening milieubelasting van warmtepompen”

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Enkele dagbladen meldden eind februari dat de warmtepomp wel tien keer vervuilender is dan gedacht. Wat is er waar van deze boude bewering en wat zijn de achtergronden van deze berichtgeving? Het heeft er alles mee te maken dat er over de werkelijke milieubelasting van warmtepompen nog heel weinig bekend is. Daarom rekende de Nationale Milieudatabase (NMD) tot nu toe met een aanname over de milieubelasting van warmtepompen. Een meer integrale benadering om die milieubelasting te berekenen, zoals een duurzaamheidsindicator, is dan ook hard nodig, stellen experts voor.

De MPG is ingevoerd in 2015 en is een instrument om de circulariteit van een gebouw te bepalen. Doordat de MPG steeds lager wordt, is het de bedoeling dat de circulariteit van het materiaalgebruik toeneemt. “Voor nieuwbouw van woningen en kantoren is een MPG-berekening verplicht”, legt Olaf Oosting, directeur bij Valstar Simonis en lid van de TVVL expertgroep Circulaire Installaties, uit. “Het is eigenlijk de omrekening van milieukosten in een bedrag per vierkante meter. Daarvoor wordt de Nationale Milieudatabase (NMD) gebruikt, waar materiaalpaspoorten voor producten in staan.” De NMD vormt dus de basis voor de berekening van de MPG. Oosting: “Het probleem is dat daar weinig informatie over de warmtepomp in staat. Er was alleen een categorie 3 kaart. Daarbij zijn aannames gedaan over de circulariteit van het product.”

 

 

Auteur: Joop van Vlerken | Foto’s: Aklima | TVVL Magazine Nr. 2 2023