Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Verkeerde instellingen kunnen kapitalen kosten!

De gebouwde omgeving in Nederland is verantwoordelijk voor circa 30% van de totale energieconsumptie [1]. Uit onderzoek van onder andere TNO blijkt dat 70% van de klimaatinstallaties niet naar behoren functioneert, met als gevolg hogere energiekosten en versnelde slijtage van onderdelen. Ook als er geen klachten zijn, is het nog maar de vraag of installaties efficint met energie omgaan. In de loop der jaren uitgevoerde verstellingen en/of huurdersaanpassingen kunnen de efficintie van gebouw en installatie negatief benvloeden. CBRE Global Investors (zie kader) heeft een totaalprogramma ontwikkeld voor het terugdringen van de milieubelasting van haar portefeuille. De eerste stap was het maken van een Quick Scan van de instellingen van de klimaatinstallaties. Andere stappen zijn onder andere het duurzaam inkopen van energie, gescheiden afval en afvalverwerking.

Doel van de eerste stap was om via een snelle analyse van instellingen van de verschillende klimaatinstallaties (de 80 /20% Paretoregel) variabelen te onderzoeken die relatief eenvoudig tot energiebesparing kunnen leiden, zonder dat het binnenklimaatcomfort negatief wordt benvloed. Deze stap was beperkt tot zaken die te maken hebben met de instellingen van de klimaatinstallaties, zoals:  kloktijden;  ruimtetemperaturen;  stooklijnen;   bijbehorende setpoints van o.a. aanvoertemperatuur cv, gekoeld water en luchtbehandeling;   het voorkomen van gelijktijdig verwarmen en koelen.In totaal zijn er 59 gebouwen beschouwd met een totaal bruto vloeroppervlak van bijna 600.000 m en een sterk wisselend karakter. Zo zijn in het onderzoek opgenomen de rijksmonumenten op het landgoed de Breul uit 1900 en het door architectenbureau Marcel van der Schalk ontworpen Brainpark III (Victoria) te Rotterdam, gebouwd in 2008. Van de totale voorraad kantoorgebouwen in Nederland (ongeveer 47 miljoen m) bevindt zich ongeveer 25% in het topsegment. De onderzochte portefeuille van CBRE GI betreft voornamelijk het topsegment en bedraagt ruim 5% van het totale oppervlak landelijk topsegment.Gemiddeld zijn de energiekosten van deze onderzochte gebouwen ruim 9,4 miljoen euro per jaar voor gas en elektriciteit, hetgeen neerkomt op 16 euro per m2. Elke procent verbetering van het energiegebruik vertegenwoordigt een waarde van 94 duizend euro. De jaarlijkse CO2uitstoot van deze gebouwen is circa 31,5 miljoen kg per jaar. Ter vergelijking: de totale uitstoot door handel, diensten en overheid is 13.

Auteur(s): Ing H.W.A.M. (Henk) van Vliet, CBRE GLobal Investors

Lees meer in de PDF