Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Gefundeerd kiezen en vastleggen

Duurzaamheidsambities worden vaak niet eenduidig gesteld en daardoor niet gehaald. Building Brains heeft gewerkt aan heldere hulpmiddelen om ambities duidelijk te stellen én te kunnen blijven volgen tijdens het ontwerp en verdere bouwproces. Hiervoor is de ambitietool ontwikkeld.

De huidige werkmethodiek in de bouwwereld kent zijn tekortkomingen. De verschillende partijen maken gebruik van hun eigen werkmethoden en hulpmiddelen, waardoor de kans op fouten toeneemt. Dezelfde informatie wordt vaak op meerdere locaties bewaard en los van elkaar aangepast. Bovendien kan (en zal) er bij elke overdracht tussen partijen informatie verloren gaan. Het ‘Smart’ stellen van ambities (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) bij het ontwikkelen van gebouwen, draagt bij aan het daadwerkelijk realiseren van vooraf bepaalde doelstellingen. Maar heldere hulpmiddelen ontbraken nog. Building Brains heeft binnen de separate werkgroep ‘Smart Building & BIM’ een oplossing voor dit probleem ontwikkeld: de ambitietool. Deze tool werkt bewustzijnsverruimend op het gebied van duurzaam bouwen en biedt, in combinatie met het gebruik van BIM, veel potentie voor commissioning.

Auteur: Ing. L. (Lesly) Ignatius

Lees meer in de PDF