Terug naar de kennisbank

Duurzaam project: Weizigt Natuur & Milieu Centrum

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Weizigt Natuur- & Milieucentrum te Dordrecht ontwikkelt zich voortdurend. Behalve op de toeristisch-recreatieve functie richt het centrum zich steeds nadrukkelijker op duurzaamheid. Duurzaam denken en handelen staan centraal in concrete leersituaties, zoals in lesprogrammas voor scholieren. Om deze ambitie nog beter te kunnen invullen, is besloten de huidige accommodatie van de stadsboerderij te vervangen door een nieuw, multifunctioneel gebouw waarin de boerderij een plek krijgt. 

Het Natuur & Milieucentrum Weizigt wordt op vele terreinen een voorloper in innovatieve, duurzame toepassingen. Zij heeft daarin een voorbeeldfunctie, maar evengoed een educatieve en inspirerende rol. In december 2009 is de eerste paal geslagen en in het najaar van 2010 dienen alle uitvoeringswerkzaamheden te zijn afgerond. KVMC ( Van der Kooy en Verhoef Management en Consultancy bv), heeft in opdracht van de gemeente Dordrecht/Ingenieursbureau Drechtsteden het installatieadvies verzorgd. Het gebouw zal energetisch CO2neutraal zijn, dankzij integratie van gebouw en installatieontwerp.In dit artikel wordt uiteengezet welke benadering KVMC toepast om te komen tot een dergelijk duurzaam ontwerp. Daarnaast zal worden toegelicht dat deze benadering voor elk installatieontwerp kan worden toegepast, om te komen tot een goede representatie van kosten en energiegebruik.

Auteur(s): Ing. T. (Theo) Versluis (ontwerp), drs.ing. D.B. (Dennis) Mosterd (auteur), Van der Kooy en Verhoef Management en Consultancy bv (KVMC)

Lees meer in de PDF