Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Wat is precies de prestatie van de klimaatinstallaties in utiliteitsgebouwen in Nederland? Eén ding wat duidelijk is, is dat prestaties in voldoende mate op papier staan uitgewerkt. De vraag is echter of dit ook daadwerkelijk resulteert in goed presterende klimaatinstallaties.
Deze vraagstelling leidde in 2005 voor SenterNovem in een opdracht aan TNO en Halmos om dit verder te analyseren. Deze analyse aangevuld met monitoring in een groot aantal gebouwen (uitgevoerd in 2006 en 2007) leveren een duidelijk beeld op. De comfortkwaliteit en energie-efficiency in bestaande gebouwen is minder dan beoogd. Diverse marktpartijen onderschrijven deze situatie en werken nu aan gemeenschappelijke oplossingen onder de koepel “Duurzaam Beheer’.
Dit artikel is een aanvulling op al eerder gepubliceerde argumenten om te komen tot een betere kwaliteit in gebouwen door: betere communicatieoverdracht in het bouwproces en het hanteren van commissioning.

Alvorens over te gaan op informatie aangaande de geconstateerde kwaliteit van gebouwen met hun technische voorzieningen is het goed om de achtergronden te schetsen waarin deze prestaties tot stand komen.

Auteurs: B. Elkhuizen, TNO kerngebied Bouw en Ondergrond en E. Rooijakkers, Halmos BV. Adviseurs.
Lees meer in de PDF