Terug naar de kennisbank

Duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen

DBO geeft vraag naar prestatiecontracten een boost?
 

Prestatiecontracten zijn een hot topic binnen de wereld van het onderhoud en gebouwbeheer. Opdrachtgevers vragen ernaar om maximaal ontzorgd te worden. Aangezien het beheer van hun gebouw vaak geen core business is, zijn ze op zoek naar partners die dit oppakken en met wie ze goede prestatieafspraken kunnen maken. De vraag naar duurzaamheid speelt hierbij een stimulerende rol. Gebouwbeheerders en eigenaren willen bediend worden om hun gebouw te verduurzamen voor de korte en de lange termijn. Hoe benutten we deze vraag uit de markt om Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO) van gebouwen verder uit te bouwen als een kwalitatief hoogstaand product voor gebouweigenaren en beheerders?

Onder de bezielende leiding van Tim Zaal, emeritus hoogleraar bij de Hogeschool Utrecht met Ed Rooijakkers van Halmos Adviseurs en Jan Ewout Scholten van TNO als rapporteurs, is er met succes een complete serie van ISSOpublicaties opgesteld. Hiermee hebben opdrachtgevers, gebouwbeheerders, adviseurs en installateurs handvatten gekregen om technisch inhoudelijk en contractueel duurzaam beheer en onderhoud van gebouwen in de praktijk te kunnen realiseren. DBO is een methode om de prestaties van een gebouw en de installaties op het beoogde niveau van het ontwerp (terug) te brengen en in stand te houden. Tevens worden deze prestaties geborgd op lange termijn.De oorsprong van het project is gelegen in het onvoldoende functioneren van klimaatinstallaties. Er is een aanpak ontwikkeld om een DBOstatus van het gebouw te bepalen en deze steeds verder te verbeteren. Er zijn kritieke succesfactoren (KSF’s) en prestatieindicatoren (PI’s) bepaald waarmee het gewenste niveau van duurzaam beheer en onderhoud kan worden geborgd en de monitoring ervan is omschreven.Publicatie 101, ‘Onderhoud en onderhoudscontracten’ [1] vormt een min of meer afzonderlijk deel in de publicatiereeks. In deze publicatie wordt niet alleen ingegaan op de aspecten die bij onderhoud en contractvorming een rol spelen, maar zijn ook relevante termen en definities verzameld en gerubriceerd. In figuur 1 zijn de ISSOpublicaties schematisch gepositioneerd tussen de ketenpartijen. (N.B.: ISSO publicatie 107 ‘Opleveringsprocedure klimaatinstallaties’ wordt nog als laatste uit de reeks gepubliceerd.
 

Auteur(s): Ir A. (Aart) de Jong MBA, Tiberius Maintenance en NVDO-Sectie Onroerend Goed; ir R.D. (Rob) van Bergen, directeur ISSO

 Lees verder in PDF.