Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Nieuwe regels in zorgsector

In de afgelopen jaren is alle aandacht voor hygiënisch drinkwater uitgegaan naar de binnenhuisinstallaties en is er sterk gefocusseerd op het juiste thermisch beheer ervan. Zeer belangrijk, maar misschien nog belangrijker is het verbruik van het drinkwater in de totale waterketen van pompstation van het leverende waterleidingbedrijf tot en met het tappunt in de binnenhuisinstallatie. De hygiëne in het totale leidingstelsel wordt sterk bevorderd indien er zich geen sediment meer afzet waardoor de voedingsbodem voor de gevreesde legionella bacterie ontbreekt. Hierdoor heeft de bacterie geen of minder kans meer om langdurig te overleven en zich tot gevaarlijke concentraties te vermeerderen.

Waterleidingbedrijven zijn onder andere om deze reden gestart met het aanpassen van het ontwerp van distributieleidingen, de stroomsnelheid in het distributiestelsel wordt sterk verhoogd en ringleidingen zoveel als mogelijk is vermeden. Het gevolg is dan wel dat de nu nog in de distributieleiding achterblijvende vervuiling, na aanpassing van het distributiestelsel aan de nieuwe rekenregels, tijdens het tappen in de binnenhuisinstallatie zal binnendringen. Uiteindelijk dient ook de binnenhuisinstallatie zodanig te worden gedimensioneerd dat de vervuilende stoffen via het regelmatig gebruikte tappunt in het riool terecht komt. In dit totaalplan is inzicht in het verbruik op afnemersniveau onontbeerlijk, het volstaat niet meer om kennis op wijkniveau met dagverbruik te gebruiken voor het dimensioneren van de distributieleiding en binnenhuisinstallatie. Samenwerkende waterleidingbedrijven, UNETO-VNI, KWR Watercylce Research Institute (voorheen Kiwa Water Research) en de TVVL hebben gezamenlijk een project gestart om onder andere in zorginstellingen het inzicht te verkrijgen van het waterverbruik op het moment van tappen. Het uiteindelijke doel is een simulatiemodel voor dit type drinkwaterinstallaties te ontwikkelen dat in staat is het verbruik nauwkeurig tot op het moment van tappen en het verbruik in kortstondige perioden te voorspellen. Door met het simulatiemodel te gaan werken zal dit resulteren in veilige en hygiënisch verantwoorde drinkwaterinstallatie met als bijkomend voordeel.

Auteur: A.A.G. Lansbergen

Lees meer in de PDF