Terug naar de kennisbank

Digitaal Waterloket en Risicokaart Stedelijk Water

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De toename van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag, neerslagintensiteit en de vergrote kans op een te hoge grondwaterstand laten zich steeds sterker gelden in de bebouwde omgeving.  Waterschappen en gemeenten zullen omvangrijke aanpassingen moeten uitvoeren om deze wateroverlast tegen te gaan en de bebouwde omgeving klimaatbestendig te maken. Royal  Haskoning introduceert hiertoe het Digitaal Waterloket en de Risicokaart Stedelijk Water.

En van de hoofdlijnen van de Kabinetsvisie op het waterbeheer Nederland veroveren op de toekomst is dat het beleid in sterkere mate wordt gestoeld op een risicobenadering met oog voor het voorkmen van wateroverlast n met aandacht voor het beperken van de negatieve effecten hiervan.

Auteur(s): drs. A. Wielinga

Lees meer in de PDF