Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een visie voor de ontwerppraktijk

Het meeste onderzoek dat is gericht op de voortdurend veranderende ontwerpeisen in de gebouwde omgeving, veroorzaakt door  ingrijpende veranderingen in de samenleving, blijft gebaseerd op  onveranderde hulpmiddelen en fabricageprocessen. Dit onderzoek  richt zich echter op veranderende ontwerphulpmiddelen, op het  maken van dergelijke tools en op het effect hiervan op het ontwerp. In 2006 verrichtte de auteur een overzichtstudie, Designers  Toolkit 2020, om te onderzoeken wat de motivatie is, en wat  over vijftien jaar mogelijk het scenario is voor de desktop van de  ontwerper. Hij interviewde 22 leiders  uit de ontwerpwereld van  PhD-kandidaten tot industrile bestuursleden met bijdragen  van ontwerpers buiten het vakgebied van de gebouwde omgeving.  Waar mogelijk werden de interviews rechtstreeks afgenomen, indien niet mogelijk werden ze afgenomen via een videoconferentie  of via de telefoon.

Dit onderzoek verkent de ver anderingen in hulpmiddelen  en fabricageprocessen in de  gebouwde omgeving. Daarnaast, en in  contrast met de meeste ontwerpers uit  de industrie en de academische wereld,  acht het deze veranderende processen  fundamenteel voor ontwerpinnovatie. Gebaseerd op observatie van de  huidige positie stelt het artikel voor,  als een stap voorwaarts, dat een ge meenschappelijke visie moet worden  gedeeld door de praktijk, de industrie  en de academische wereld. Dit dient  te gebeuren op een manier waarop  de broodnodige transformatie van de  ontwerppraktijk wordt versneld.

Auteur(s): A. Simondetti

Lees meer in de PDF