Terug naar de kennisbank

Deellastgedrag van een koelbatterij in een Nederlands klimaat

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

In een eerder artikel [1] is een nieuwe wijze gepresenteerd waarmee de waterzijdige prestaties van een koelbatterij in niet-ontwerpcondities weergegeven kunnen worden. Het bleek dat het waterzijdig temperatuurverloop in deellast niet altijd stijgt zoals algemeen verondersteld wordt. Dit wordt nu verder toegelicht door een heel jaar te bekijken in een Nederlands klimaat. De keuze van de water- en luchttemperaturen blijkt van grote invloed op het waterzijdig temperatuurverschil in deellast en kan zelfs leiden tot een uitsluitend ongewenst dalend karakter. De resultaten worden verwerkt in een temperatuurverschil-duurkromme. Ten slotte wordt het gemiddeld gewogen temperatuurverschil berekend, waarmee de benutting van een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) berekend kan worden.

In het eerste artikel [1] is figuur 1 weergegeven met de (contour) lijnen van constante waterzijdige genormaliseerde temperatuurverschillen T*. Deze vormen het verband tussen het genormaliseerde vermogen P* en het genormaliseerde waterdebiet qm*. Twee conclusies zijn dat (I) er geen eenvoudig verband is tussen het koelvermogen en het waterzijdig temperatuurverschil en (II) het waterzijdig temperatuurverschil in deellast niet uitsluitend stijgt (gebied 3) zoals in ISSOpublicatie. Dit artikel maakt deel uit van een serie van artikelen waarbij bij de huidige kennis van waterzijdige systemen wordt aangevuld.

Auteur(s): worden. Ir. A.H.T.M. (Alet) van den Brink, Kropman Installatietechniek, afdeling Ontwerp en Techniek; ir. G. (Gert) Boxem en dr.ir. A.W.M. (Jos) van Schijndel, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF