Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Simulatie van brand- en rookontwikkeling bij lokale overheden

Het NIFV is het kennisen opleidingscentrum voor fysieke veiligheid. Deze kennis verwerft zij onder andere door de uitvoering van meerjarenonderzoeksprogrammas. En daarvan is het  meerjarenonderzoeksprogramma Simulatie. Dit programma op  het gebied van brandsimulatie is gestart in 2005 en richt zich  op het verhogen van het kennisniveau van lokale overheden in  Nederland. Uit verkennend onderzoek binnen dit programma is  gebleken dat er bij toetsers en adviseurs van het bevoegde gezag en  brandweer wisselende kennis en inzicht bestaat in de simulatie  van gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen. Daarom is het  niveau bepaald met een nulmeting van deze kennis en vaardigheden bij deze doelgroep.

De basis voor de opbouw van  de nulmeting ligt in het kwalificatieprofiel voor toetsers  en adviseurs van gelijkwaardige oplossingen. Dit profiel bevat een overzicht  van alle taken en verantwoordelijkheden van een toetser en adviseur  voor gelijkwaardige oplossingen voor  brandveiligheid. Ook bevat het een  overzicht van de competenties die nodig zijn om deze taken goed te kunnen  uitvoeren. Bij de vaststelling van het  kwalificatieprofiel en de ontwikkeling  van het meetinstrument is een onderwijskundige betrokken geweest.

Auteur(s): Mw.drs  K. Groenewegen, ing. V.M.P. van Vliet, ing. J.M. Weges, mw.drs.ing. M. Kobes MIFireE en mw.drs. M. van der Plas

Lees meer in de PDF