Terug naar de kennisbank

De voordelen van Eurovent-certificering van luchtbehandelingsunits

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Eurovent is de Europese overkoepelende organisatie van fabrikanten van luchtbehandeling- en koelapparaten en vertegenwoordigt de nationale verenigingen van ondernemingen op het gebied van koude- en luchttechniek op internationaal niveau. In 1993 werd de “Eurovent Certification Company” opgericht met als voornaamste doelstelling het promoten van een eerlijke competitieve markt door middel van certificering van technische productspecificaties van fabrikanten en leveranciers! Op dit moment nemen ruim 180 fabrikanten deel aan één van de 18 Eurovent Certificeringsprogramma’s. Het certificeringsprogramma voor luchtbehandelingsunits neemt hierin een dominante plaats in; zowel wat betreft aantal deelnemers als integriteitsniveau.

De Eurovent Certification Company (ECC) is verantwoordelijk voor het administreren en promoten van de certificeringsprogramma’s. Het hoogste orgaan binnen deze organisatie is de Certification Programmes and Policy Committee (CPPC). De belangrijkste taken van de CPPC zijn het goedkeuren van de certificeringsprogramma’s, het toezicht houden op ontwikkelingen binnen de programma’s en het bijhouden van de Certification Manual. In deze handleiding worden de organisatiestructuur en de algemene opzet van de Eurovent certificeringsprogramma’s omschreven. Een nieuw certificeringsprogramma wordt opgezet door een Certification Committee dat verantwoordelijk is voor het vastleggen van de certificeringsprocedure in een tweetal documenten, te weten de Operation Manual en de Rating Standard, Na goedkeuring van het certificeringsprogramma door de CPPC wordt de Certification Committee opgeheven en opgevolgd door de Compliance Committee, bestaande uit alle deelnemers in het programma. Deze commissie is verantwoordelijk voor de supervisie over en de verdere ontwikkeling van het programma. De ECC beheert een website (www.eurovent-certification.com) waarop fabrikanten en leveranciers van gecertificeerde producten in alfabetische volgorde staan vermeld.

Auteur: K. van Haperen, Carrier Holland Heating
Lees meer in de PDF