Terug naar de kennisbank

De toekomst van elektriciteitsopslag in woonwijken

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Door stimulerende wetgeving heeft het aantal zonnepanelen op huizen de laatste jaren een enorme toevlucht genomen. Voornamelijk de salderingsregeling heeft het financieel erg interessant gemaakt voor huishoudens om zonnepanelen te installeren. Maar het lijkt erop dat deze regeling de komende jaren aangepast of afgeschaft gaat worden, wat een groot effect heeft op de winstgevendheid van zonnepanelen. In Duitsland heeft dit al geleid tot een markt voor decentrale elektriciteitsopslag, maar deze markt staat nog in haar kinderschoenen. Wat zijn de belangrijkste aspecten die elektriciteitsopslag interessant kunnen maken voor huishoudens?

Zonnepanelen maken van huishoudens een groot deel van het jaar elektriciteitsproducenten in plaats van consumenten. De salderingsregeling geeft de mogelijkheid om deze overproductie terug te leveren aan het elektriciteitsnet en dat weg te strepen tegen eventueel gebruik op een ander moment. Maar minister Kamp heeft vorig jaar aangegeven dat de salderingsregeling herzien gaat worden in 2017, hoewel hij een aantal maanden later beloofde dat de regeling minstens tot 2020 van kracht zou blijven. Het volledig wegvallen van de salderingsregeling zou betekenen dat de aan het net terug geleverde elektriciteit van huishoudens niet meer 22 cent per kWh gaat opleveren maar waarschijnlijk slechts de marktprijs van elektriciteit, die op dit moment 5 cent per kWh is. Dit betekent dus dat. totdat er meer duidelijkheid is over deze aanpassing. er grote onzekerheid bestaat over de winstgevendheid voor huidige en toekomstige zonnepaneeleigenaren. Opslag van elektriciteit kan een manier zijn om eigen geproduceerde elektriciteit toch te kunnen benutten tegen het gebruikerstarief.

Auteur(s): M. (Maarten) Staats, Merosch

Lees meer in de PDF