Terug naar de kennisbank

De toekomst van de Nederlandse elektriciteitslevering

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De toekomst van de Nederlandse elektriciteitslevering is onderdeel van vele discussies. Dit artikel wil een bijdrage leveren aan deze discussie door op een grondige manier naar de elektriciteitslevering in Nederland te kijken. Daarvoor wordt allereerst gekeken naar de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Hoe zit de elektriciteitsmarkt en de infrastructuur in elkaar. Vervolgens rijst de vraag wat de status-quo is van de leveringszekerheid en waardoor eventuele storingen worden veroorzaakt. Als laatste wordt in dit artikel uiteen gezet welke factoren van invloed zijn op de leveringszekerheid. Hiermee wordt inzicht gegeven in de toekomst van deze leveringszekerheid in Nederland. 

Als vanzelfsprekend komt de elektriciteit uit de wandcontactdozen, maar waar komt elektriciteit vandaan en hoe komt het bij de consument terecht? Elektriciteit is een product dat gemaakt, verkocht en gekocht wordt. De keten die elektri  citeit als product doorloopt in Nederland staat in guur 1 weergegeven. Er is te zien welke partijen verantwoordelijk zijn voor de diverse onderdelen en wie die partijen zijn in Nederland. Het overzicht van marktpartijen is overigens niet uitputtend. Uit guur 1 blijkt duidelijk dat diverse partijen betrokken zijn bij de diverse facetten van elektriciteit, van productie tot aevering. Zo is er vraag door consumenten en aanbod afkomstig van leveranciers. Aangezien elektriciteit zich niet makkelijk laat opslaan zal er een constant evenwicht moeten zijn tussen de vraag en het aanbod. Dit geldt niet alleen in economische, maar ook in technische zin. In guur 2 vertaalt zich dit in het blok handel (economisch) en het blok handhaving balans (technisch) [18] Handhaving van de balans is de verant woordelijkheid van TenneT1, zij kan ingrijpen in de vraag en het aanbod van elektriciteit. Het transportnet in beheer van TenneT zorgt voor het transport van energie van de ene naar de andere plaats. Daarnaast heeft het transportnet een economische functie, namelijk het faciliteren van transacties [1] waarbij rekening moet worden ge houden met de marktwerking (handel in guur 2 [11].  Op de APX2 worden elektriciteitscontracten verhandeld voor de volgende dag. Er wordt onderhandeld door producenten, leveranciers en handelaren. De vraag en het aanbod van elektriciteit van de volgende dag worden door de programmaverantwoordelijken op elkaar afgestemd om zo onder- of overbelasting van het transportnet te voorkomen en dus bij te dragen in de balans van het voorzieningssysteem.  Er bestaat een wettelijke verplichting voor iedereen die is aangesloten op het elektriciteitsnet om deze balans en ook de kwaliteit van de elektriciteit te waarborgen [8].

Auteur(s): mw. W. Pouwels en G. van Dijk

Lees meer in de PDF