Terug naar de kennisbank

De toekomst van de EED: meer nodig dan eens per 4 jaar een energie-audit

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De Energy Efficiency Directive (EED), die sinds 2015 in Nederland van kracht is, heeft er na 5 jaar helaas nog niet voor gezorgd dat bedrijven significante energiebesparingen zijn gaan doorvoeren. Hoogste tijd dus om het anders te gaan doen.

EED energie-audit?

Volgens de EED moeten grote ondernemingen elke 4 jaar een energie-audit uitvoeren. Hierin moeten ze verslag uitbrengen van alle energiestromen en mogelijke besparingsmaatregelen, onder andere voor gebouwen, processen en vervoersmiddelen.

Eens per 4 jaar is te weinig

Een mooi streven, maar na 5 jaar heeft de EED de doelen uit het Parijs-akkoord nog niet veel dichterbij gebracht. Logisch, want één keer per 4 jaar een energie-audit uitvoeren heeft weinig tot geen effect op het daadwerkelijke energiebeleid van een organisatie. Daarvoor is meer nodig, namelijk een energie- en CO2 -managementsysteem waarmee een duidelijk kader gecreëerd wordt. Deze moet gericht zijn op vooruitgang en goede nulmetingen, doelstellingen en maatregelen bevatten.