Terug naar de kennisbank

De praktijk van een gentegreerde contractvorm

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Dit artikel beschrijft de praktijk van een gentegreerde contractvorm: Publiek Private Samenwerking (PPS) op basis van een Design, Build, Finance, Maintain, Operate (Dbfmo) contract. Het betreft een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden, zowel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (i.c. een consortium) als tussen de verschillende onderdelen van de bouwkolom.

De verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouwkolom is voortdurend in beweging. Vooral externe factoren, zoals een parlementaire enqute of een stevige economische crisis, zorgen voor de grootste paradigmawisselingen. De beste manier van samenwerken in de hele keten zal pas tot stand komen als opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs, aannemers en toeleveranciers echt met elkaar in gesprek gaan. Samen zijn zij in staat de prijskwaliteitverhouding van het eindproduct te optimaliseren en de klant tevreden te stellen. Dit zal leiden tot de juiste afstemming van risicos en verantwoordelijkheden, het reduceren van faalkosten, efficinte communicatie, een prettige samenwerking en een verbetering van het imago van de sector. Tot die tijd zullen we het moeten doen met contracten en samenwerkingsvormen die deze ideale wereld proberen te benaderen, maar toch vooral gekenmerkt worden door een sterke juridisering, voortkomend uit een gezonde dosis wantrouwen.

Auteur(s): J.J. (Jan Jaap) Blm, Ballast-Nedam

Lees meer in de PDF