Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het succes van een pps-contract zit in de integrale benadering. In de ontwerp- en bouwfase van een project wordt het fundament gelegd voor het latere beheer en onderhoud. Een MO-manager (M) staat voor Maintain en Operate), ook bekend als Mobilisatiemanager, die vanaf het begin volledig meedraait en de keuzes bewaakt, kan de faalkosten in de beheer- en onderhoudsfase enorm beperken. 

De overheid kiest steeds vaker voor ppsprojecten: projecten in de vorm van publiekprivate samenwerking. In een ppscontract worden ontwerp, bouw, financiering en faciliteiten, waaronder het beheer en onderhoud (design, build, finance, maintain en operate) integraal uitbesteed aan een private partij. Zo werkt Strukton op dit moment aan drie grote DBFMOcontracten waaronder de nieuwbouw voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst in Groningen. Aan ppsprojecten worden hoge eisen gesteld. De overheid werkt bovendien volgens een duurzaamhiedsprincipe. Daarom wordt duurzaamheid integraal in het ontwerp opgenomen. Waar mogelijk maken we bijvoorbeeld gebruik van milieuvriendelijke, gerecyclede materialen en van warmte/koudeopslag (WKO) in de bodem voor de verwarming en koeling. Daarnaast worden kosten voor vervanging voorkomen door met duurzame materialen te werken en wordt effeici nt omgegaan met energiekosten, bijvoorbeeld door intelligente lichtsystemen. Een gebouw kan ook zo worden ontworpen dat het op langere termijn een heel andere bestemming kan krijgen, zoals een woonfunctie. Al deze zaken worden in de ontwerp en bouwperiode besloten en eventueel nog aangepast. Een integrale benadering zorgt ervoor dat al die keuzes ook vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud worden bekeken. Dat is zelfs cruciaal. Want door veel wijzigingen tijdens de DBfase (design & build) neemt de kans op faalkosten in de MOfase (maintain & operate) toe. Aan de ene kant doordat de ontwerpflexibiliteit in de loop van het project afneemt en er steeds creatiever moet worden gekeken naar alternatieven. Aan de andere kant neemt de druk van de planning, het gestelde budget en de te leveren kwaliteit toe. Het gevaar is dat de betrokkenen vervolgens minder goed met elkaar communiceren en zich vooral focussen op hun eigen verantwoordelijkheden en kennisgebied. Dit verzwakt de focus op de integraliteit, waardoor de (indirecte)kosten snel toenemen. Juist in die fase is de inzet van een MOmanager nodig die de belangen vanuit de beheer en onderhoudsfase behartigt, zodat de integraliteit geborgd blijft en de faalkosten tot het uiterste beperkt blijven. Want het resultaat van het totale project is de optelling van de kosten van alle levensfasen van het project.

Auteur(s): M. (Marc) Kooij, Manager Sales en Contracting, Strukton Worksphere Exploitatie

Lees meer in de PDF