Terug naar de kennisbank

De mens als eigen sensor voor comfort

Dit artikel presenteert een nieuwe strategie voor de automatische regeling van individuele verwarming in licht koele kantooromgevingen, waarbij het menselijk lichaam als sensor wordt gebruikt in de klimaatregeling. De temperatuur van de bovenste extremiteiten, zoals vingers, handen, neus en voorhoofd, worden op afstand geregistreerd door infrarood (IR) thermografie en kunnen zo dienst doen als sensoren. Deze waarnemingen dienen als ingangssignaal voor de temperatuurregeling. Doel is het energiegebruik te verminderen met handhaving van het ondervonden thermisch comfort door de individuele gebouwgebruiker. Dit moet leiden tot nieuwe Smart Energy Systems, die met behulp van draadloze sensoren nieuwe, slimmere regelingen toepassen om de energievraag te reduceren. Tot 17% energiebesparing is mogelijk terwijl de gebruiker een optimaler individueel thermisch comfort ervaart.

Verwarming en koeling voor een algemeen aanvaardbaar thermisch comfort gaat gepaard met grote hoeveelheden energiegebruik, bijna 40% van het totale energiegebruik. Het verminderen of optimaliseren van energiegebruik gebeurt vaak zonder rekening te houden met het doel ervan, menselijk comfort. Maar dit kan gevolgen hebben voor de productiviteit van de werknemers in kantoorgebouwen. Er is namelijk een relatie tussen productiviteit en binnenklimaat [ClementsCroome and Baizan 2000, Wyon 2000, Fisk & Seppnen 2007, Lan et al. 2011]. Het is daarom belangrijk vanuit het perspectief van de organisatieefficintie te kijken naar een optimaal thermisch comfort.

Auteur(s): D.R. (Derek) Vissers, prof.ir. (Wim) Zeiler, ir. G. (Gert) Boxem, H.D. (Michal) Vesel, J.C.G. (Jacob) Verhaart; Faculteit Bouwkunde, unit Building Physics and Services

Lees verder in PDF.