Terug naar de kennisbank

De installatiebranche is een innovatiebranche

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Niets is zo veranderlijk als de mens. We hebben de natuurlijke behoefte om vooruit te komen, het onbekende te ontdekken en onszelf te vernieuwen. Innovatie is een voorwaarde om te kunnen overleven. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor bedrijven en bedrijfstakken. Wie innovatief is, kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Als we dat in aanmerking nemen, is er waarschijnlijk in Nederland geen bedrijfstak te vinden met ng betere vooruitzichten dan de installatiebranche.

 INNOVATIEBRONNEN
Innovatie is altijd het resultaat van diverse inspiratiebronnen, of in dit geval: innovatiebronnen. Stuwende krachten die onontkoombaar leiden tot vernieuwingen. Soms omdat het moet, bijvoorbeeld omdat er gevaar dreigt. Soms omdat het kan, bijvoorbeeld omdat door een nieuwe techniek onbekende wegen zichtbaar en begaanbaar worden. De komende jaren hebben we te maken met uiteenlopende stuwende krachten die stuk voor stuk ingrijpende vernieuwingen in de hand zullen werken. Daarbij is het opvallend dat installatietechniek in vrijwel alle gevallen de sleutel in handen heeft om zowel de urgente als latente problemen op te lossen. Geen wonder dat de andere schakels binnen de bedrijfskolom, maar ook overheid, opdrachtgevers en eindgebruikers, steeds meer overtuigd raken van de innovatieve kracht van zowel grote als kleinere installatiebedrijven.

Auteur(s): D. (Dick) Reijman, persvoorlichter Uneto-VNI

Lees meer in de PDF