Terug naar de kennisbank

De evolutie van het internationale BIM-proces

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De ontwikkelingen van BIM zullen de komende jaren verder worden vormgegeven, mede door het gebruik in het buitenland. Dit heeft effect op de realisatie van een niveau 2 BIM en het werken in een internationale setting. In welke mate is momenteel moeilijk vast te stellen, maar het is van belang deze ontwikkelingen in de gaten te houden om hierop het BIM-proces af te stemmen en de voordelen te benutten.

De ontwikkeling van BIM zit in een stroomversnelling binnen de Nederlandse installatietechniek. Waar vijf jaar geleden enkele grotere bedrijven gekozen hebben om een nieuwere integrale manier van werken door te ontwikkelen en zichzelf hebben ontplooid tot ‘pioniers’ in ons land, is er sindsdien over de hele breedte binnen onze industrie een ongelooflijke voortgang geboekt. BIM begint als begrip een steeds eenduidiger beeld te creëren. Hoewel er nog enkele sceptici zijn, wordt over het algemeen de toegevoegde waarde niet meer in twijfel getrokken. Dit heeft er voor gezorgd dat BIM tegenwoordig als een veel voorkomende ontwerp- en realisatiemethode wordt gebruikt en de weg terug naar een traditioneel proces onmogelijk lijkt. BIM is echter geen Nederlandse ontwerpmethode en ook niet uniek vergeleken met andere industrieën. De olie&gas-, vliegtuig- en auto-industrie hebben soortgelijke processen en producttechnologieën al uitontwikkeld; de ontwikkeling van BIM in andere landen is in veel gevallen verder. Neem het Verenigd Koninkrijk, waar wettelijk is vastgelegd dat alle publieke tenders met een ‘level 2 of maturity’ moeten worden aangeleverd vanaf 2016. Dit heeft er niet alleen voor gezorgd dat die ontwikkeling in een sterkere stroomversnelling is gekomen, ook zijn er verschillende instanties bijeengekomen om het proces en de producten helder te definiëren, om de industrie te faciliteren dit doel te kunnen bereiken. In Frankrijk en Duitsland zijn er recentelijk artikelen gepubliceerd [1,2] die uiteenzetten wat de nieuwste en te verwachten BIM-ontwikkelingen zijn en het ziet ernaar uit dat deze landen het VK zullen volgen met betrekking tot een ‘level 2 of maturity’ vereiste bij publieke tenders. Verder komen over de hele wereld verschillende duurzaamheidscertificeringsinstanties en softwareontwikkelaars over de hele wereld bijeen om te onderzoeken hoe BIM het proces van certificeren kan ondersteunen. Maar wat is het belang van deze informatie en wat heeft het voor een impact op de huidige stand van zaken in Nederland? Zoals hiervoor beschreven, er is een internationale beweging gaande richting BIM. Door de globalisering en het gemak van informatie-uitwisseling, hebben internationale ontwikkelingen invloed op de voortgang in Nederland en voor verschillende stakeholders in de industrie zou het verstandig zijn om te letten op het effect van BIM in ons eigen land en binnen de eigen organisatie. Als je merkt dat in Frankrijk en Duitsland soortgelijke eisen gesteld zullen worden als in het VK, dan zijn vergelijkbare ontwikkelingen te verwachten in Nederland. De eerste verschijnselen zijn merkbaar in de vorm van werkgroepen die dezelfde soort voortgang voor ogen hebben als in andere landen. Voor Nederlandse ondernemingen die internationaal hun diensten willen aanbieden is dit van groter belang. Dergelijke ondernemingen dienen de lokale eisen en wensen na te komen terwijl er gebruik kan worden gemaakt van internationale voordelen. Maar als je analyseert wat het betekent om een BIM ‘level 2 of maturity’ te produceren op een internationaal platform, loop je tegen een aantal uitdagingen aan: van ICT gerelateerde aspecten tot de opzet van modellen en informatieuitwisselbaarheid, evenals competenties van je teamleden.

Auteur: Ir. M.P.R. (Michiel) van Wijk, BIM manager Deerns Italië, Frankrijk en Spanje.

Lees meer in de PDF