Terug naar de kennisbank

De effecten van “Zet de Knop om” op de gebruiker

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

De wereldwijde focus op energie-efficiëntie, versneld door geopolitieke gebeurtenissen, heeft directe maatregelen tot gevolg gehad om het energieverbruik in gebouwen te verminderen. In lijn hiermee lanceerde de Nederlandse regering in april 2022 de campagne “Zet de knop om”, gericht op het verlagen van temperatuursetpoints van HVAC-systemen in de winter in overheidsgebouwen. Dit kan echter het comfort van de gebruikers beïnvloeden. Het artikel presenteert onderzoeksresultaten over de impact van het aanpassen van temperatuursetpoints in Nederlandse kantoorgebouwen op het thermisch comfort van de gebruiker.

TVVL Magazine Nr. 1 2024