Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Grote veranderingen zijn in de gebouwde omgeving op korte termijn noodzakelijk. Dit om de hoge ambities hiervoor te realiseren, zoals een energieneutrale omgeving in 2050. Innovaties in de gebouwde omgeving moeten nu versneld gaan plaatsvinden. De DUBO-versneller (DUBO = Duurzaam Bouwen) ondersteunt opdrachtgevers en ontwerpteams bij het realiseren van deze versnelling. Dit artikel presenteert het idee en de toegevoegde waarde van de DUBO-versneller.

INLEIDING De DUBOversneller is voortgekomen uit een visie die werd gepresenteerd tijdens het TVVL Technische Raadsymposium [1]. Er is inmiddels een eerste versie ontwikkeld. Deze versie maakt het mogelijk om ontwerpvarianten aan de hand van een levensduurbenadering ten opzichte van elkaar af te wegen. Velen in Nederland en wereldwijd roepen dat versnellen noodzakelijk is om de hoge duurzaamheidambities in de gebouwde omgeving op tijd te realiseren.

Auteur(s): Ir. W.H. (Wim) Maassen PDEng, Adviseur, Breeam Assessor, Royal Haskoning; ing. H.N. (Rik) Maaijen, masterstudent, TU/e-Bouwkunde-BPS-Installaties

Lees meer in de PDF