Voor het versneld opnemen van innovaties in de gebouwde omgeving heeft Royal Haskoning de DUBO-versneller ontwikkeld. Dit artikel licht het gebruik toe van de DUBO-versneller, gebaseerd op de levensduurkosten van toe te passen werkplekklimatiseringsconcepten. Daarin is het effect op kosten en baten van de productiviteit en CO2-emissies meegenomen. 

INLEIDING De DUBOversneller is een methode en een tool van Royal Haskoning voor ondersteuning van ondernemers bij het initiren en realiseren van winstgevende duurzame huisvestingsprojecten, zie figuur 1. De ideen en toegevoegde waarde van deze DUBOversneller zijn eerder gepresenteerd in TVVL Magazine [1].Om de winstgevendheid van een project te bepalen dient nu meer dan ooit naar de toekomst te worden gekeken. Immers, energieprijzen stijgen snel, nieuwe duurzame technologien komen snel op de markt en de waarde van duurzaam vastgoed stijgt. Een afweging van varianten op basis van alleen een initile investering en gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten kan nu leiden tot het mislopen van grote winst (toekomstig rendement op de investeringen) [2]. Afwegingen moeten nu op basis van scenarios (varianten inclusief veranderingen in de tijd) en de bijbehorende kosten over de levens/contractduur genomen worden. De bouwkosten (initile kosten) bedragen immers maar een klein deel van de totale kosten. De DUBOversneller bestaat uit een eenduidige, handzame, inzichtelijke en daarmee betrouwbare methode (inclusief hulpmiddel) om ontwerpbeslissingen op basis van een levensduurbenadering te nemen. De DUBOversneller is generiek van opzet en daardoor breed toepasbaar en kan zowel voor nieuw bouw als bestaande bouwprojecten worden gebruikt.

Auteur(s): Ir. W.H. (Wim) Maassen PDEng, Adviseur, Breeam Assessor, Royal Haskoning; ing. H.N. (Rik) Maaijen, masterstudent, TU/e-Bouwkunde-BPS-Installaties

Lees verder in PDF.