Terug naar de kennisbank

De COVID-19 ervaring en ventilatie: wat heeft het ons gebracht?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Een virus, dat ergens in de tweede helft van 2019 het licht zag, heeft de hele wereld al bijna twee jaar in zijn greep. We hebben geleerd om enigszins met het virus om te gaan, maar wat hebben we nu feitelijk geleerd? En hoe kunnen we in onze gebouwen ermee om gaan? Ventilatie staat (inmiddels) op de agenda, maar hoe bepalen we die en wat is de bijdrage ervan als het gaat om de besmettingskans? In dit artikel passeren deze onderwerpen kort de revue.

Op de eerste plaats zijn we met de neus op de feiten gedrukt dat we als mens behoorlijk kwetsbaar zijn, of in ieder geval dat we onszelf door onze levenswijze in een behoorlijk kwetsbare positie hebben geplaatst. Anderzijds, de ontwikkeling van vaccins en met name ook de snelheid van die ontwikkeling heeft laten zien wat de stand der (medische) techniek is. En dat is zeker een positieve uitkomst te noemen. Er zijn echter ook scenario’s denkbaar dat voor toekomstige pandemieën het niet lukt om met deze snelheid effectieve vaccins te ontwikkelen. Dit zal dan tot nog grotere economische schade leiden. Ventilatie kan hierin dan een plaats nemen als onderdeel van een reeks aan mogelijke preventiemaatregelen.

Lees meer in de PDF

Auteurs: Dr.ir. M.G.L.C. (Marcel) Loomans, dr.ir. F. (Francesco) Franchimon