Terug naar de kennisbank

De CO2-markt en koolstofbudgetten als standaard voor projecten met klimaatneutrale ambitie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

CO2-equivalenten spelen een essentiële rol in de ambitie van klimaatneutrale gebouwen of gebouwen met een vastgesteld koolstofbudget. Een klimaatneutraal gebouw streeft naar het reduceren van alle CO2e emissies, zowel afkomstig van materialen als van operationeel gebruik, gedurende de levenscyclus van het gebouw. Een gebouw met een koolstofbudget hanteert een vooraf bepaalde limiet voor alle CO2e emissies tijdens zijn levenscyclus. Door zowel de ‘embodied carbon’ (de koolstofvoetafdruk van materialen) als de ‘operational carbon’ (de koolstofvoetafdruk van energieverbruik) van het gebouw te identificeren, kunnen er maatregelen worden genomen om een klimaatneutrale benadering te bevorderen. Als operationele CO2e emissies niet met energiebesparende maatregelen verminderd kunnen worden, bestaat de mogelijkheid om deze (tijdelijk) te compenseren door CO2-certificaten aan te schaffen op een openbare CO2-markt. Immers wanneer we een klimaatneutraal elektriciteitsnet hebben, dragen energiebesparende maatregelen niet meer bij aan CO2-besparing.

TVVL Magazine Nr. 6 2023