Terug naar de kennisbank

De circulariteit voorbij, duurzame overvloed of limiteringen aan de energietransitie?

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Van de afgelopen veertig jaar dat ik consultant op het gebied van binnenmilieu, bouwfysica en gebouwgebonden installaties was, waren er zo’n dertig jaar tevens als hoogleraar. De combinatie was immer interessant en inspirerend (zie kader Peter Luscuere). De rode draad in deze functies was immer de hoogwaardige kwaliteit van het benodigde binnenmilieu. Of het nu die van operatiekamers van ziekenhuizen betrof dan wel die voor het behoud van de Nachtwacht blootgesteld aan de vele bezoekers, in alle gevallen noodzaakte dat veel installaties en het bijbehorende energiegebruik. Het relatief grote energiegebruik van deze installaties was aanleiding om ons hier verder in te verdiepen. En al snel kwamen logischerwijs water- en materialenverbruik hierbij. Het hoge verbruik van deze drie natuurlijke hulpbronnen in industrie, gezondheidszorg en museale wereld waren de aanleiding om te zien of het ook anders kon. Dit artikel is een bewerking van de afscheidsrede, die ik heb uitgesproken op 9 december 2022.

 

Auteur: Prof.ir. P.G. (Peter) Luscuere | TVVL Magazine Nr. 4 2023