Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Aan de strategie van de Energie-Unie 

De onlangs door de Europese Commissie gepubliceerde strategie van de Energie-Unie zal het energiebeleid van de EU voor de komende jaren vormgeven. Energiezekerheid, een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen, inzet van duurzame energie uit hernieuwbare bronnen en energie-efficintie zijn fundamentele vraagstukken voor de toekomst van Europa en haar inwoners. Energie uit hernieuwbare bronnen zal hierbij een belangrijke rol spelen, maar om met de inzet ervan echt vooruitgang te boeken is energieopslag noodzakelijk. Het is belangrijk dat de strategie het belang onderkent van zowel duurzame energiebronnen als van opslag. De invoering van de strategie, de routekaart en de maatregelen die op dit gebied in de komende vijf jaar worden aanbevolen zullen de sleutel zijn om deze doelstellingen te bereiken. 

Wat opvalt is dat in het document de Europese Commissie opnieuw haar steun betuigt aan de inzet van hernieuwbare energie in Europa, de omvang onderkent van de uitdagingen die ons te wachten staan evenals de noodzaak van een holistische aanpak van deze uitdagingen. Er wordt niet getwijfeld aan het feit dat de transitie naar duurzame energie een fundamentele stap is om energiezekerheid te bereiken en klimaatverandering tegen te gaan. De groei in duurzame energie zal zorgen voor een afname in de Europese CO2emissies en vervuiling, waarmee de transitie naar een koolstofarme economie wordt veiliggesteld. 

Auteur(s): Dit artikel is afkomstig van Eurobat, Association of European Automotive and Industrial Battery Manufacturers

Lees meer in de PDF