Terug naar de kennisbank

Convectieve warmteoverdracht in gebouwsimulatie

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Er zijn drie vormen van warmteoverdracht: straling, geleiding en convectie. Terwijl de eerste twee accuraat en relatief eenvoudig analytisch kunnen worden uitgeschreven, is dat voor convectie minder evident. Een convectieve stroming is afhankelijk van een hele reeks parameters, die in min of meerdere mate relevant zijn voor de energieberekeningen in gebouwsimulatie. Het is dus van belang om te weten waar die sensitiviteiten liggen en hoe die worden gemodelleerd in gebouwsimulatie. Dit artikel geeft een analyse van de relevante parameters voor modellering van convectie in twee veel gebruikte simulatiecodes.

Convectie treedt op wanneer een fluidum, i.e. een gas of een vloeistof, langs een oppervlak met een andere temperatuur stroomt. Wanneer de stroming slechts ontstaan is door het temperatuurverschil, dan hebben we te maken met natuurlijke convective. De stroming is dan het gevolg van een reorganisatie van de deeltjes onder invloed van de zwaartekracht. Wanneer er een externe aanleiding is voor de stroming (een pomp of ventilator) betreft het gedwongen convectie. Het is dan in de eerste plaats de uitwendig opgelegde snelheid die bepalend is voor de warmteoverdracht. Uiteraard is een tussenvorm ook mogelijk: een stroming die bepaald is door een temperatuursverschil en een uitwendige aanleiding

Auteur(s): Dr.ir. L.F.R. (Leen) Peeters, departement Mechanica, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Lees meer in de PDF