Terug naar de kennisbank

Controle op Legionellabeheer door waterleidingbedrijven

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Na de Legionellaramp in Bovenkarspel in februari 1999 is er weten regelgeving ter voorkoming van Legionellabesmettingen ontwikkeld en gepubliceerd. Dit artikel geeft hiervan een kort overzicht, evenals een kort overzicht van de opbouw van het controleapparaat. Ten slotte enkele ervaringen die Waterleidingbedrijven bij de controle op Legionellabeheer hebben opgedaan.

De aandacht die de Legionellabacterie na Legionellaramp in Bovenkarspel kreeg, heeft bij de rijksoverheid geresulteerd in de publicatie van de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie in leidingwater. Vanaf 15 oktober 2000 werden eigenaren van alle 600.000 collectieve installaties verplicht een risicoanalyse van hun installatie te maken. Deze tijdelijke regeling heeft een levensduur gekend van twee jaar. Hierna hebben we een periode van twee jaar gekend waarin alleen op basis van zorgplicht (WLB, art. 14) eigenaren konden worden aangesproken op Legionellapreventie.

Auteur(s): ing. T. de Veer 

Lees meer in de PDF