Terug naar de kennisbank

Computersimulatie voor product­ en ontwerp ontwikkeling

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht

Ook voor optimalisatie
Gebouwprestatiesimulatie (GPS) wordt doorgaans alleen in de DO/TO-fase van het ontwerpproces toegepast voor toetsing aan geldende regelgeving. Toepassing van GPS als ontwerphulpmiddel in vroegere stadia van het ontwerptraject, met name bij product- en ontwerpontwikkeling van niet-beproefde concepten, kan de ontwerper echter waardevolle informatie opleveren [1]. In combinatie met optimalisatie en gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse kan de ontwerper de risico’s en onzekerheden kwantificeren en daarmee zijn ontwerpbeslissing beter onderbouwen. Dit artikel behandelt een nieuwe methode, genaamd ‘Computational Innovation Steering (CIS)’, waarmee de risico’s en het innovatiepotentieel van innovatieve ontwerpen kunnen worden voorspeld [2]. 

Genoemde methode bestaat uit een combinatie van GPS, gevoeligheids en onzekerheidsanalyse, methodisch ontwerpen en elementen uit de beslistheorie. Gebruik van de methode levert de ontwerper zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie op, die hij of zij kan benutten bij het nemen van ontwerpbeslissingen. In dit artikel komen de principes van de methode en enkele resultaten van een case study aan de orde. Een gedetailleerdere beschrijving van de methode is te vinden in [2,3].de hand van meerdere criteria;   voor elke ontwerpoplossing moet dezelfde prestatieinformatie worden gegenereerd.In tegenstelling tot het werk van de Wilde [4], kenmerkt de hier gepresenteerde procedure zich door toepassing van gevoeligheids en onzekerheidsanalyse, risicoanalyse en utiliteitsfuncties. Een uitgebreid overzicht van de methode is weergegeven in figuur 1. De optimalisatiestap is niet uitgewerkt en beschouwd als toekomstig werk.
Auteurs: Ir. J.V.F. (Jeroen) Houben, Volantis BV; dr.dipl.-ing. M. (Marija) Trcka, prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen, Technische Universiteit Eindhoven

 

Lees verder in PDF.