Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Geotabs is een recent afgerond Europees onderzoeksproject gericht op de verbetering van installatieontwerp en -regeling van kantoorgebouwen voorzien van geothermische warmtepompen en betonkernactivering. Het uiteindelijke doel is een betere energieprestatie en een eenvoudigere commissioning-procedure terwijl het thermisch comfort gewaarborgd blijft. Gebouwsimulatie was n van de onderzoeksmethoden. De belangrijkste conclusies worden in dit artikel beschreven.

En van de projectdoelstellingen was het creren van een database van gevalideerde simulatiemodellen voor . Geotabssystemen en gebouwen. De database beschrijft modellen op basis van publiekelijk beschikbare informatie. De modellen zijn niet zelf getest en in sommige gevallen zijn de modellen zelfs niet beschikbaar. Toch zal de database redelijk compleet zijn, omdat er drie benaderingen zijn gebruikt om informatie te verzamelen: literatuuronderzoek (ongeveer 100 papers), discussies met Geotabspartners en een enqute onder circa 30 deskundigen op dit gebied. De verzamelde gegevens laten zien dat er een grote verscheidenheid aan simulatiemodellen en programmas is. De onderlinge verschillen hebben vooral betrekking op resolutieniveau, complexiteit van fysische beschrijving, aannamen qua randvoorwaarden en de manier waarop modellen van componenten worden gekoppeld.  De overdraagbaarheid van componentmodellen tussen de verschillende simulatieprogrammas is gering, ondanks pogingen om algemeen bruikbare componentmodellen te ontwikkelen zoals, bijvoorbeeld, door Ashrae. Over het algemeen is er weinig bekend over eventuele validatie van de modellen. De ondervraagde gebruikers negeerden of waren zich vaak niet bewust van validatie.In de praktijk worden maar een paar simulatieprogrammas voor dit soort systemen gebruikt. Voor betonkernactivering is dat in Nederland vaak de Vabisoftware. Voor simulatie van complete Geotabssystemen wordt . vooral gebruik gemaakt van Trnsys. Voor ontwerp van bodemwarmtewisselaars wordt vaak Earth Energy Designer (EED) gebruikt.

Auteur(s): Dr. D. (Daniel) Cstola, A. (Alessia) Arteconi, prof.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen; Unit Building Physics & Services, Technische Universiteit Eindhoven

Lees meer in de PDF