Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Kosteneffectiviteit van commissioning in nieuwbouw en bestaande bouw​

Voor het initieren van een markt voor commissioning is het overtuigen van marktpartijen van het nut van commissioning net zo belangrijk als het opstellen van richtlijnen en cursusmateriaal. Naast maatschappelijke argumenten blijft de economische rentabiliteit van commissioning (terugverdientijd) het belangrijkste argument. Vanuit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (in de context van de 3Ps van People, Profit en Planet) en de kwaliteitsprocessen die zijn afgeleid van ISO 9001 en ISO 14001 is er extra aandacht voor commissioning. Dit artikel geeft een aanzet voor een kosten/batenanalyse van commissioning. Het doel is om belanghebbende partijen met elkaar in gesprek te brengen en deze informatie met elkaar te delen. 

INLEIDING
In Nederland is tot nu toe nog weinig ervaring opgedaan met het toepassen van commissioning in utiliteitsgebouwen. Daardoor kunnen we ook niet putten uit ervaringcijfers om een duidelijke kosten/batenanalyse voor commissioning op te stellen. In andere landen, zoals de Verenigde Staten en Engeland, is die ervaring er wel en zijn er zelfs effectiviteit en evaluatiestudies uitgevoerd voor gerealiseerde commissioningprojecten. De informatie uit deze buitenlandse studies vormt de basis van een Nederlandse kosten/batenanalyse. Er worden twee kosten/batenanalyses toegelicht: – analyse van Retro-commissioning op bestaande gebouwen; – analyse van Initiële commissioning op nieuwe gebouwen.

Auteur(s): Ing. P.A. (Bert) Elkhuizen, TVVL Stuurgroep Commissioning, Cofely Energy Solutions

Lees meer in de PDF