Terug naar de kennisbank

Comfortervaring in kantoren mt en zonder Geotabs

Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Het Europees onderzoeksproject EraSME-Geotabs heeft als algemene doelstelling het verbeteren van het ontwerp en de regeling van grond gekoppelde warmtepompsystemen die worden gecombineerd met betonkernactivering in kantoorgebouwen. Hiervoor werd onder meer gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkelde comfort survey tool om meer inzicht te krijgen in de werkelijke comfortervaring in Geotabs-kantoorgebouwen en conventionele kantoorgebouwen met conventionele gebouwsystemen. (Zie ook het artikel Geothermische warmtepompen n betonkernactivering in deze uitgave).

Comfort kan niet omschreven worden als het louter ontbreken van ziekten en zwakheden, maar houdt ook globaal fysiek, mentaal en sociaal welzijn in [WHO, 1946]. Dit is echter een subjectieve appreciatie die kan worden benvloed door tal van parameters. Voor de ontwerper van een gebouw en klimaatsystemen is het algemeen binnencomfort uiterst belangrijk. Tal van studies tonen aan dat de productiviteit en gezondheid van gebouwgebruikers gecorreleerd is aan de kwaliteit van het binnenklimaat [Jones, 1999; Wyon, 2004].De Europese norm EN 15251 [CEN, 2007a] deelt het algemeen binnenklimaat . toegepast op gebouwen, hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke bezetting (o.a. kantoorgebouwen) . op in vier categorien, naargelang het behaalde comfort. De norm voorziet methoden voor de lange termijn evaluatie van een specifiek binnenklimaat of van het gehele gebouw. Dit maakt het mogelijk om inputparameters te bepalen voor het ontwerp van een klimaatinstallatie of verlichtingssysteem. Het houdt onder meer volgende aspecten in: thermisch comfort, kwaliteit van binnenlucht en ventilatie, vochtigheid, akoestiek en verlichting.

Auteur(s): Ing. J. (Jan) Hoogmartens, Msc.ing. J. (Johan) Coolen, prof.dr.ir. L.M.L. (Lieve) Helsen . Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Depart. Werktuigkunde, Afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie, Belgi Factor4, Belgi

Lees meer in de PDF