Interesse?

Download dan direct de PDF of lees eerst het beknopte overzicht.

Op weg naar nieuwe methoden en manieren

Er zijn veel en diverse manieren, instrumenten en concepten ontwikkeld om te bepalen of een gebouw gezond en comfortabel is voor de bewoners. Echter, de resulterende prestatie-indicatoren en criteria zijn meestal niet bruikbaar, omdat de gebruikte dosisrespons-relaties niet compleet zijn. Daarnaast valt op dat interacties die op verschillende niveaus optreden (op mensniveau, op het niveau van de parameters van het binnenmilieu en op gebouwniveau), niet worden meegenomen. Bovendien wordt meestal op een bepaald tijdstip de status bepaald (statisch), terwijl het blootstaan aan invloeden in een gebouw een dynamisch proces is. Tot slot kan worden opgemerkt dat positieve stimuli over het algemeen niet worden beschouwd. Er is behoefte aan een andere, of tenminste, een aangepaste benadering, voor het beoordelen van gezondheid en comfort van bewoners in het binnenmilieu: een integrale multidisciplinaire benadering, die zowel positieve als negatieve stimuli in de tijd meeneemt en die zich om de ‘echte’ behoeften van mensen bekommert.

INLEIDING
Welzijn (gezondheid en comfort) is een belang rijk aspect van kwaliteit van leven, ook voor bewoners van gebouwen. Zo’n twintig jaar geleden werd het gezondheidsconcept van de WHO leidend bij het met behulp van gebouwprestaties bepalen of een gebouw “gezond” is (i.e. binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort, lichtkwaliteit en akoestiek). Een gezond gebouw is vrij van levensbedreigend materiaal (zoals lood en asbest) en waarborgt de gezondheid en comfort van de bewoners tijdens de gehele levenscyclus. Bovendien voorziet een gezond gebouw in sociale behoeften en bevordert deze de productiviteit. Een gezond gebouw erkent dat de menselijke behoeften voor gezondheid en tot op zekere hoogte voor comfort, prioriteit hebben. En een gezond gebouw moet kunnen inspelen op toekomstige veranderingen zoals klimaatverandering, de overgang naar een multifunctionele en diverse samenleving, de groeiende individualisatie [1-3] en de veranderende wensen en eisen van de eindgebruiker. “Total customer experience” is een goed voorbeeld van een manier van denken om in te spelen op dit laatste [4].

Auteur: Mw. dr.ir. Philomena M. Bluyssen

Lees meer in de PDF